• ul. Jana Pawła II 135, Rzeszów
  • 17 229 18 55
  • Pn-Pt: 08:00 – 15:00

Refundacja

Zasady rozliczenia refundacji poprzez INES SP. Z O.O.

Logo NFZ

Refundacja wyrobów medycznych jest jednym z instrumentów kształtujących politykę lekową państwa – pacjent ma możliwość nabycia wyrobów medycznych, których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, na podstawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stworzonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Prawo do refundowanych wyrobów medycznych mają osoby:

  • ubezpieczone.
  • inne niż ubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie, które mieszkają w Polsce i spełniają kryterium dochodowe.
  • posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18 roku życia lub osoby mieszkające w Polsce, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu.
  • które nie posiadają polskiego obywatelstwa, korzystają ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach i umowach międzynarodowych.

Zasady refundacji wyrobów medycznych zawarte są między innymi w poniższych przepisach:

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. O refundacji leków, środków spożywczych specjalistycznego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z póź. zm.a

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. z póź. zm. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zleceniea

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zleceniea

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 września 2015r. z póź. zma

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.a

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustawa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznegoa

Ines Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były aktualne, rzetelne, i wyczerpujące. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Refundacja w aptekach

INES Sp. z o.o. zaprasza do współpracy w zakresie realizacji zleceń na wyroby medyczne. Dzięki zawartej umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w imieniu Aptek prowadzimy rozliczenia zleceń na wyroby medyczne.

 

Posiadamy praktyczną i łatwą w obsłudze platformę do komunikacji między Apteką a naszą firmą w celu realizacji zleceń, pozwalającą już na etapie przesyłania pliku wykryć podstawowe błędy odrzucane przez NFZ.

W celu założenia konta na Platformie prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta

tel.723 186 155, e-mail: bok@ines.rzeszow.pl.

Naszym stałym klientom oferujemy dostęp do Platformy B2B, za pomocą której, będą mogli Państwo w prosty i łatwy sposób składać zamówienia online (24 godziny na dobę). Platforma umożliwia przeglądanie całego naszego asortymentu, sprawdzenie cen produktów w cenach indywidualnych klienta, aktualnych promocji, wystawionych dokumentów handlowych oraz wprowadzać, weryfikować i przesyłać zestawienia refundacyjne.

Poniżej przedstawiamy podstawowe dokumenty dotyczące zasad
refundacji dla Aptek.

Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie nr 77/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Zasady rozliczania refundacji NFZ za pośrednictwem INES Sp. z o.o.

Zachęcamy do kontaktu i uzyskania szczegółowych informacji
o warunkach współpracy, rozliczeniach refundacji poprzez
Ines Sp. z o.o. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta

Refundacja w sklepach medycznych

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji zleceń na wyroby medyczne. Dzięki zawartej umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia Ines Sp. z o.o. w imieniu sklepów medycznych prowadzi rozliczenia zleceń na wyroby medyczne. Posiadamy praktyczną i łatwą w obsłudze platformę do komunikacji między sklepem medycznym a naszą firmą w celu realizacji zleceń, pozwalającą już na etapie przesyłania pliku wykryć podstawowe błędy odrzucane przez NFZ. 

W celu założenia konta na Platformie prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta

tel.723 186 155, e-mail: bok@ines.rzeszow.pl.

Naszym stałym klientom oferujemy dostęp do Platformy B2B, za pomocą której, będą mogli Państwo w prosty i łatwy sposób składać zamówienia online (24 godziny na dobę). Platforma umożliwia przeglądanie całego naszego asortymentu, sprawdzenie cen produktów w cenach indywidualnych klienta, aktualnych promocji, wystawionych dokumentów handlowych oraz wprowadzać, weryfikować i przesyłać zestawienia refundacyjne.

Poniżej przedstawiamy podstawowe dokumenty dotyczące zasada
refundacji dla sklepów medycznych.

Zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z późniejszymi zmianami.

Zasady rozliczania refundacji NFZ za pośrednictwem INES Sp. z o.o.

Zachęcamy do kontaktu i uzyskania szczegółowych informacji
o warunkach współpracy, rozliczeniach refundacji poprzez
Ines Sp. z o.o. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta

Refundacja w domach pomocy społecznej

Dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą Państwa placówki realizować u nas zlecenia na wyroby medyczne zarówno środki pomocnicze jak i przedmioty ortopedyczne dla Państwa podopiecznych z całej Polski. Posiadamy narzędzia ułatwiające realizację zleceń dedykowane Domóm Pomocy Społecznej.

Zachęcamy do kontaktu i uzyskania szczegółowych informacji
o warunkach współpracy, rozliczeniach refundacji poprzez
Ines Sp. z o.o. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta

Refundacja dla klienta indywidualnego

W naszym sklepie medycznym mieszczącym się w Rzeszowie na ul. Jana Pawła II 135, mogą Państwo zakupić wyroby medyczne: środki pomocnicze jak i przedmioty ortopedyczne oraz bezproblemowo realizować prawidłowo wystawione przez lekarza zlecenia. Asortyment dostepny jest na stronie: NASZA OFERTA.

Zachęcamy do kontaktu i uzyskania szczegółowych informacji
o warunkach współpracy, rozliczeniach refundacji poprzez
Ines Sp. z o.o. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta